martin 2014-01-23 15:04:11

Påmelding til Klubben IF fotballs aktiviteter

For å kunne melde seg på et lag i Klubben IF fotball må spilleren være medlem av Idrettslaget Klubben IF. Kontingenten er kr 350 for spillere under 26 år og kr 500 for de eldre. (Er du ikke medlem ennå, kan du melde deg inn, "Bli medlem", lage brukernavn/passord, for så å fortsette påmelding/Betaling for grupper.Når du første gang har opprettet medlemskap i Klubben IF og valgtBrukernavn/Passord, får du en E-post der du må bekrefte medlemskapet før du kan logge deg på.)

I tillegg må spilleren betale en treningsavgift fastsatt av styret i fotballavdelingen. Fotballsesongen varer fra april til oktober. I denne perioden foregår også seriekampene i Oslo Fotballkrets. For ungdomsfotballen (11er lagene) opereres det i tillegg med en vinteravgift for de lagene som trener om vinteren. I barnefotballen (6 til 12 år) tilbyr vi ikke lagene vintertrening. I barnefotballen er lagene satt sammen på sosialt grunnlag. De følger stort sett organiseringen i skolene (les: klasselag). Det normale er én trening og én kamp i uken. Barnefotballen er foreldredrevet med assistanse fra fotballavdelingen.

Utover dette har vi i barnefotballen Fotball-Akademiet. Det er inndelt i 3 sesonger: Vinter 2 (jan-feb-mars), Sommer (april-mai-juni-august-september-oktober) og Vinter 1 (november-desember). Her er det ikke krav til medlemskap i Klubben IF. Akademiet er for spillere som ønsker mer fotball enn det de får med klasselaget sitt. Fotballavdelingen arrangerer to fotballskoler; første og siste uke i skolens sommerferie.

 

 

PÅMELDING

All påmelding og betaling skjer online på hjemmesidene til fotballavdelingen.

Lagpåmelding 2014

For å melde spilleren på et lag må spilleren være medlem av IL Klubben IF. Man logger seg på (i medlemsmenyen øverst til høyre på siden) med tildelt Brukernavn og Passord. Deretter velger man "Betaling for grupper" i samme medlemsmenyen. Her ("Dine medlemskap") er listet opp alle aktivitetene du tidligere er meldt på. Alle registrerte spillere er allerede plassert i grupper/lag. Man klikker på "Betal" og følger anvisningene.

Er spilleren ikke allerede registrert på et lag, kan denne under "Innmelding i grupper"velge et aktuelt lag som fremkommer i en nedtrekksliste. I ungdomsfotballen er førstelagene lukket. Her må spilleren kontakte fotballavdelingen før påmelding. Priser på treningsavgiftene fotballsesongen 2014 Barnefotballen 8 til 12 år kr 1800. Ungdomsfotballen 13 til 19 år varierer fra kr 3800 til kr 2200 basert på aktivitetsnivå. Alle får kr 200 i rabatt for å melde seg på tidlig - innen 1. april. Etter betalingsfristen 1. mai, blir det lagt på et purregebyr kr 63. I barnefotball 7 år er treningsavgiften kr 1050. Her gis det rabatt kr 200 for påmelding innen 15. mai.

Nytt forrige sesong var at det ble åpnet for kretsens seriespill for 7- og 6-åringer. Dette skal foregå på lørdager. Klubben IF fotball vil også i 2014 tilby gratis introduksjonskurs i fotball for alle som begynner på barneskolens 1. trinn til høsten. Akademipåmelding og andre påmeldinger Her velger man den aktiviteten man ønsker på listen under. Ved å klikke på denne blir man ført videre til påmelding og betaling. KLUBBEN IF AKADEMIET VINTER 2 2014

VINTER-TRENIG ÅRSKULL 2001 OG ELDRE:

Gå til medlemsmenyen og log inn med Brukernavn og Passord og velg "Betaling for grupper"- Klubben IFspillerne er forhåndsinndelt i grupper; nye spillere og TRY spillere må meldes inn i riktig gruppe før betaling. Kontakt fotballkontoret, mobil 97733770